Fjalori i informatikës

Batch File

Batch File (Baç fajl) BATCH-FILE

Një Batch file është një lloj skripti (kodi) që përmban një listë komandash. Këto komanda mund të ekzekutohen sipas një radhe të caktuar dhe mund të përdoren për të automatizuar proçese. P.sh: disa programe mund të përdorin një skedar batch që ekzekuton një listë komandash për të filluar programi. Continue Reading