www

www

shkurtim
✦ (World Wide Web) rrjeti kompjuterik botëror, interneti me pak fjalë
✦ Rrjet botëror i strukturimit të informacionit dhe i burimeve në modalitetin hipertekstual. Nëpërmjet përdorimit të protokolleve të ndryshëm, dhe përgjithësisht të gjuhës html lejon vizualizimin e pamjeve, filmimeve e zërave. Shërbim i krijuar nga CERN-i i Gjenevës. Kuptimi fjalë për fjalë: “rrjetë merimange botërore”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *