WEBTV


WEBTV

shkurtim
✦ (web television) Sistem hyrjeje në internet dhe vizualizimi i faqeve Web në ekran televiziv nëpërmjet set-top box, kit i nevojshëm për të marrë dhe shkëmbyer të dhëna që përmban brënda edhe modem.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *