user name


user name

✦ emër i përdoruesit
✦ Identifikues me të cilin mund të hysh në në një rrjet apo sistem. Së bashku me passwordin përfaqësojnë kredencialet të një përdoruesi, me bashkimin e të cilave përdoruesi njihet nga sistemi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *