usb


usb

shkurtim
✦ (Universal Serial Bus)
✦ Metodë lidhjeje seriale për të lidhur periferike me një kompiuter. Standarti USB mund të lidhë me PC-në deri në 127 periferike (CD-ROM të jashtëm, printera, modem, mouse dhe tastiera) nëpërmjet një porte të vetme të përbashkët. Kjo është e mundur duke i lidhur gërshet periferiket.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *