url


url

shkurtim
✦ (Uniform apo Universal Resource Locator)
✦ Identifikues universal i burimeve, metodë standart për të komunikuar me një server në rrjet dhe t’i japësh adresa për të arritur një faqe Web ose komanda (ftp).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *