upload


upload

✦ Të kopjosh dhe/ose të dërgosh një file nga kompiuteri yt në një sistem remot.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *