telnet


telnet

✦ Protokoll që lejon të lidhesh dhe të punosh nga një kompiuter remot. Duke u lidhur me një sistem tjetër, përdoruesit mund të kenë hyrje në shërbimet e Internetit që mund të mos jenë të disponueshme në kompiuterin e tyre.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *