tcp


tcp

shkurtim
✦ (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
✦ Protokoll për komunikimet mes kompjuterave. Është bërë standarti i faktit për transmetimin e të dhënave brenda rrjeteve, përfshi Internetin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *