slave


slave

✦ i nënshtruar Kompjuter i cili është i kontrolluar nga një kompjuter tjetër

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *