shared database


shared database

✦ bazë e përbashkët e të dhënave, databejz i përbashkët

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *