server


server

✦ Kompiuteri që përmban informacionin e nevojshëm për përdoruesit e quajtur klient. Komunikimi arrihet me kërkesën e një shërbimi nga ana e klientit dhe realizimin si vijim të detyrës nga ana e serverit. Serveri disa resurset e veta i vë në disponim për kompjuterat e tjerë

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *