scanner


scanner

✦ skener, Mjet i cili në mënyrë optike lexon ndonjë dokument dhe e shndërron në skedar grafiko-digjital (fotografi, apo dokument)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *