refresh rate


refresh rate

✦ shpejtësia e rifreskimit Numër maksimal i fotografive që mund të shfaqen në ndonjë monitor për një sekondë Paraqitet me herc

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *