query


query

✦ Bashkësi instruksionesh për të nxjerrë të dhëna nga një database dhe për prezantimin e vet atyre për përdorim.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *