peer-to-peer


peer-to-peer

✦ rrjet lokal ku çdo kompjuter i kyçur është i barabartë Në rrjet nuk ekziston server

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *