pcmcia


pcmcia

shkurtim
✦ Personal Computer Memory Card International Association
✦ Shoqatë konstruktorësh dhe furnizuesish e lindur me qëllimin për promovimin dhe përhapjen e PC Card. Kjo e fundit është një dispozitiv i heqshëm, e cila ka formën të ngjashme me një kartë krediti, e cila mund të përmabjë memorie të tipeve të ndryshme, një modem, një përshtatës për rrjete lokale ose një hard disk.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *