pause


pause

✦ pauzë Tast ose urdhër i cili përkohësisht e ndërpren punën e ndonjë programi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *