path name


path name

✦ emri i datotekës së bashku me rrugën me të cilën arihet deti tek ajo

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *