password


password

✦ Bashkësi karakteresh alfanumerike që, të shoqëruara me një emër përdoruesi (user name), përcaktojnë në mënyrë univoke atë përdorues dhe e vërtetojnë për hyrjën në një seri burimesh. Nga anglishtja “fjalë kalim”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *