paralel


paralel

✦ Modalitet transmetimi të të dhënave dhe bit-ve të kontrollit njëkohësisht mbi fije të lidhura paralelisht.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *