operating system


operating system

✦ sistem operativ Softuer i cili është lidhje ndërmjet përdoruesit dhe kompjuterit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *