on line


on line

✦ Ajo që është lidhur me një sistem telematik. Thuhet edhe për përdoruesit kur përdorin një kompiuter i cili vet është i lidhur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *