ocr


ocr

shkurtim
✦ (Optical Character Recognition) njohje e simboleve optike Program i cili identifikon shenjat e shkruara dhe ato të shtypura dhe pastaj krijon skedar tekstual

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *