network adapter


network adapter

✦ adapter rrjeti
✦ adapter i rrjetit Kartelë e cila instalohet në kompjuter përmes të cilës ai lidhet në rrjet

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *