network


network

✦ rrjet kompjuterash
✦ Sistem elementësh të ndërlidhur për të vendosur një komunikim lokal ose të largët (me zë, video, të dhëna, etj) dhe për të lehtësuar shkëmbimin e informacioneve midis përdoruesve me interesa të përbashkët. Mund të jetë i thjeshtë, me një kabëll prej pak metrash i shtrirë midis disa kompiuterave, ose kompleks, si qindra mijra kompjutera në të gjithë botën të lidhur me kabllo me fibra optike, linja telefonike dhe satelitë.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *