macro


macro

✦ makro
✦ makrourdhër, makroudhëzim
✦ Serial i urdhërave të cilat kryhen me shtypjen e një tasti ose me ndonjë urdhër. Në të shumtën e rasteve i shkruan vetë përdoruesi për ta lehtësuar punën gjatë përsëritjeve të një morie urdhërash

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *