image processing


image processing

✦ përpunim i grafikonëve Imaging, proces i shkrimit të grafikës në ndonjë medium, për shembull në shirit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *