Error 404

Error 404 – Çfarë është ky gabim?

E kush nuk e njeh këtë mesazh. Nuk ka rëndësi se sa eksperiencë keni në internet ka shumë gjasa ta keni hasur këtë gabim. Ky është një mesazh standart dhe tregon se kompjuteri komunikoi me serverin e faqes së internetit që jemi dukevizituar por serveri nuk e gjeti atë që po kërkonim. Kjo mund të ndodhë sepse është këputur lidhja (linku) ose lidhja që provuam të hyjmë ishte e gabuar. Me pak fjalë postimi apo adresa që donim të vizitonim ose nuk është më, ose është zhvendosur, ose është fshirë ose nuk ka pas ekzistuar që në fillim.

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *