boot block


boot block

✦ bllok për ngritje të sistemit
✦ pjesë e diskut ku gjendet softueri i cili i mundëson kompjuterit ta fillojë punën

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *