UNIVAC I


UNIVAC I

✦ (Universal Automatic Calculator) (kalkulator universal automatik) kompjuteri i parë elektronik që është përdorur për qëllime komerciale

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *