OEM


OEM

shkurtim
✦ (original equipment manufacturer) prodhuesi orgjinal i pajisjeve
✦ prodhues i komponenteve të ndryshëm, të cilët pastaj lidhen me klientin, e emri i tij figuron në kompjuter

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *