LAN


LAN

shkurtim
✦ (Local Area Network) rrjet lokal kompjuterik
✦ rrjet privat e kufizuar brenda 10 km për bashkëndarjen e burimeve (HD, printera, modem-a dhe periferike të tjera).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *