Browsing Category

tutorial

tutorial

Tastjera Shqiptare | Si të shkruajmë gërmën ë dhe ç

Tastjera Shqiptare | Si të shkruajmë gërmën e dhe ç

Shqipëria akoma ka ngelur në vitin 1997 përsa i përket kësaj çështjeje. Në ato vite ishte e vështirë të shkruaje pasi gjuha shqipe nuk mbështetej nga sistemi operativ. Dhe njerëzit për të plotësuar domosdoshmërinë e shkonjës ë dhe ç, gjatë kohës që shkruanin në programin Word, kishin gjetur një mënyrë allashqiptarçe nga halli dhe në vend të ë-së vendosnin w në vend të ç-së shenjën [  dhe në fund fare, pasi kishin mbaruar së shkuari i zëvendësonin këto simbole me komandën Replace. Kjo gjë për momentin ishte një zgjidhje. Por nuk ishte e vetjma mënyrë pasi sejcili gjente ndonjë stil sipas mundësive..
Continue Reading