Tastjera Shqiptare | Si të shkruajmë gërmën e dhe ç Shqipëria akoma ka ngelur në vitin 1997 përsa i përket kësaj çështjeje. Në ato vite ishte e vështirë