Browsing Category

Fjalori i informatikës

Fjalori i informatikës

Njësia Qëndrore e Përpunimit – CPU

Njësia Qëndrore e Përpunimit – CPU (Central Processing Unit)

 

Për të kuptuar përpunimin e të dhënave,duhet të kuptojmë ndërtimin e CPU-së dhe funksionimin e saj. CPU-ja vendoset në qëndër të bordit të sistemit dhe kryen punën më të madhe dhe të dhënat vazhdimisht kolojnë nëpër të. Ajo vazhdimisht merr instruksione dhe i ekzekuton. Secili instruksion është një urdhër pëerpunimi. Puna në vetvete paraqet llogaritje dhe transport të dhënash. Continue Reading

Fjalori i informatikës

Të dhënat dixhitate

TË DHËNAT(DATA)

 

Kompjuteri është një përpunues të dhënash. Funksioni i tij është i thjeshtë:

Të  përpunojë të dhënat dhe ky përpunim bëhet në mënyrë elektronike brenda CPU-së (Central Processing Unit – Njësia Qendrore e Përpunimit )  dhe componentëve të tjerë. Kjo tingëllon e thjeshtë por çfarë janë të dhënat dhe si përpunohen ato elektronikisht në kompjuter? Pikërisht me këtë çështje do të merremi këtë mësim.

Continue Reading

Fjalori i informatikës general

Error 404

Error 404 – Çfarë është ky gabim?

E kush nuk e njeh këtë mesazh. Nuk ka rëndësi se sa eksperiencë keni në internet ka shumë gjasa ta keni hasur këtë gabim. Ky është një mesazh standart dhe tregon se kompjuteri komunikoi me serverin e faqes së internetit që jemi duke Continue Reading

Fjalori i informatikës

Android

Android – Çfarë është androidi?

Android është një sistem operativ me anën e të cilit funksionojnë aparate siç janë smartfonët dhe tabletat. Ky sistem operativ bazohet në linuks. Fillimisht u zhvillua nga firma Android, Inc por më pas u ble nga Google në vitin 2005. U deklarua zyrtarisht si sitem operativ më 5 Nëntor të vitit 2007  me versionin Cupcake 1.5. Androidi është me kod Continue Reading

Fjalori i informatikës

Batch File

Batch File (Baç fajl) BATCH-FILE

Një Batch file është një lloj skripti (kodi) që përmban një listë komandash. Këto komanda mund të ekzekutohen sipas një radhe të caktuar dhe mund të përdoren për të automatizuar proçese. P.sh: disa programe mund të përdorin një skedar batch që ekzekuton një listë komandash për të filluar programi. Continue Reading

Fjalori i informatikës

Animated GIF

ANIMATED-GIFAnimated GIF (Anglisht: Enimeitid xhif) – GIF i animuar, është një skedar që përfshin shumë imazhe apo “korniza”. Këto korniza luajnë njëra pas tjetrës kur skedari hapet ose shfaqen në një shfletues interneti. Dhe rezultati është një klip i vogël apo një film i shkurtër. Continue Reading