Si të ruajmë një variabël në formatin karakter dhe më pas ta shfaqim në ekran

Si të ruajmë një variabël në formatin karakter dhe më pas ta shfaqim në ekran

#include <stdio.h>

main()
{
char name[20], surname[20];

printf(“Si e ke emrin dhe mbiemrin \n”);
scanf(“%s %s”, name,surname);
printf(“\n%s %s”,name,surname);
}

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *