C++

Si të ruajmë një tekst dhe ta shfaqim më pas

 Si të ruajmë një tekst dhe ta shfaqim më pas

#include <stdio.h>
main()
{
char n[32];
clrscr();
puts(“Shkruaj emrin dhe mbiemrin”);
gets(n);
puts(n);
}

 

Related Posts

No Comments

Leave a Reply