Si të krahasojmë tre numra dhe të gjejmë më të madhin.

Si të krahasojmë tre numra dhe të gjejmë më të madhin.

#include <stdio.h>
int big (int a, int b, int c)
{ int max;
if (a>b && a>c)
max = a;
else if (b>a && b>c)
max=b;
else if (c>a && c>b)
max = c;
return(max);
}
void main (void)
{
int x,a,b,c;
clrscr();
printf(“\nJep tre numra : \n”);
scanf(“%i %i %i”,&a,&b,&c);
x=big(a,b,c);
printf(“\nNumri me i madh eshte %i “,x);
getch();
}

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *