Si të kontrollojmë një variabël dhe të japim komentin përkatës.

Si të kontrollojmë një variabël dhe të japim komentin përkatës.

#include <stdio.h>
main()
{
int b;
clrscr();
do
{
printf(“\nMe jep noten.”);
scanf(“%i”,&b);
if (b>=0)
if (b<=4)
printf(“\nKe ngelur ne klase”);
else if (b<=6)
printf(“\nPerpiqu me shume”);
else if (b<=9)
printf(“\Shume mire”);
else if (b<=10)
printf(“\nShkeqyeshem”);
}
while(b!=-1);
}

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *